Giá cũ: 12,050,000 đ

Giá mới: 7,400,000 đ

Giá cũ: 11,750,000 đ

Giá mới: 9,000,000 đ

Giá cũ: 14,050,000 đ

Giá mới: 11,200,000 đ

Giá cũ: 10,050,000 đ

Giá mới: 8,500,000 đ