Giá cũ: 11,700,000 đ

Giá mới: 10,800,000 đ

Giá cũ: 16,700,000 đ

Giá mới: 15,500,000 đ

Giá cũ: 15,200,000 đ

Giá mới: 14,000,000 đ

Giá cũ: 14,600,000 đ

Giá mới: 13,000,000 đ